Domů EKONOMIKA ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld....

ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld. Kč více, než zaplatila

0

V průběhu prvního pololetí 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 53,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 29,6 mld. Kč. ČR tak v první polovině roku 2019 obdržela o 24,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 25,6 mld. Kč a příjmy z fondů Společné zemědělské politiky ve výši 28,3 mld. Kč. Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za první pololetí roku 2019 je vyšší než výsledné bilance za první pololetí let 2017 a 2018. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyššími příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2019 shrnuje následující tabulka.

mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce25 647,92
Strukturální fondy15 795,73
Fond soudržnosti9 852,19
Zemědělství28 289,85
I. pilíř*21 721,80
II. pilíř**6 568,06
Programy EU***n/a
Celkové příjmy z rozpočtu EU53 937,78
Celkové platby do rozpočtu EU29 561,57
Čistá pozice vůči rozpočtu EU24 376,21

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2019 zaplatila do rozpočtu EU 595 mld. Kč a získala 1,36 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 765,7 mld. Kč.

Zdroj: Ministerstvo financi. Tiskové zprávyVydáno 25. 7. 2019 14:00 Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Zadejte své jméno zde