Domů MOTIVACE Investice do vzdělání od základky?

Investice do vzdělání od základky?

Trend soukromých škol se čím dál více rozvíjí. Dnes už se stává běžným, že rodiče zvažují, zda dát dítě do veřejné či soukromé školy. Přesto, že existuje mnoho negativních stereotypů o soukromých školách, tento typ vzdělávací instituce nabízí mnoho benefitů, ze kterých můžou především žáci, ale i jejich rodiče těžit, zejména přátelské prostředí a inovativní výchovně-vzdělávací přístupy.

0

„Kvalitní vzdělání je v současné době ta nejcennější investice, jakou může rodič svému dítěti poskytnout. Znalost cizích jazyků, schopnost kritického myšlení a odvaha se zdravě prosazovat ve společnosti jsou hodnoty, které dítěti zůstanou na celý život“, uvedl Dr. Ing. Stanislav Svoboda, zakladatel soukromé základní školy Cesta k úspěchu.

Je na každém z nás, v případě dětí na každém z jejich rodičů do jaké školy své dítě pošlou. Někteří mají při své volbě a výběru soukromé školy jasno, jiní možná váhají. Je pravdou, že v české společnosti existují předsudky ve spojitosti se soukromými školami, nicméně tyto argumenty se dají považovat za neopodstatněné, jelikož soukromá škola funguje více méně na stejném principu jako škola veřejná – student musí do školy docházet, musí se v ní učit a plnit své povinnosti, ale na rozdíl od veřejných škol soukromé umožňují speciální podmínky výuky, které mohou být v mnoha ohledech velmi výhodné.

Jednu z výhod soukromých škol představuje především nízký počet studentů ve třídě. To s sebou přináší při nejmenším další dvě pozitiva. V první řadě vyučující má možnost se více věnovat jednotlivým studentům a rovnoměrně se zaměřovat na jejich výuku. Dále se jedná o inkluzi, ta vzhledem k  menšímu počtu studentů bývá mnohdy smysluplnější než na veřejných školách.

Často soukromé školy mohou poskytnout lepší podmínky pro zvídavé a přemýšlivé dětí. V rámci soukromé školy se učební plány můžou přizpůsobovat jednotlivým ročníkům, třídám i jednotlivcům, tak aby jim to vyhovovalo a jejich vzdělání bylo efektivní.

Některé školy nabízejí i nultý ročník studia, který může být vhodný například pro cizince, poněvadž umožňuje nadstandardní a přirozenou výukou českého jazyka. Zároveň u soukromých škol zpravidla výborně funguje vztah žák – pedagog (psycholog) – rodič.

Některé soukromé školy, jako například škola Cesta k úspěchu, se zaměřují na nadané a talentované děti, které potřebují speciální péči. Často takový typ osobnosti pracuje rád sám, což v běžné škole může představovat problém. Soukromá škola nebrání samostatné práci studentů a zároveň se velmi citlivou cestou snaží děti naučit týmové spolupráci. Podobně je to i s jinými problémy, z čehož vyplývá, že se soukromé školy zaměřují na děti ne jen jako na studenty, ale i jako na dynamicky se rozvíjející osobnosti. Existují i soukromé školy zaměřující se například na děti s handicapem, či jinou speciální charakteristikou, která ve veřejné škole může představovat riziko nevhodně zavedené inkluze.

Jedná se tedy investici do základního vzdělání, která poskytuje možnost speciálního prostředí se speciálním podmínkami nastavenými tak, aby byly výhodou pro žáky v jejich cestě za vzděláváním, protože vzdělání je klíčová cesta k naší kariéře a budoucímu spokojenému životu. To potvrzuje i fakt, že počet soukromých škol roste. Dokazuje to statistika MŠMT, kdy v roce 2007/2008 fungovalo celkem 4 155 základních škol, z nichž 62 bylo soukromých a v roce 2018/2019 se počet zvýšil na 196 z celkového počtu 4 155 základních škol.

www.cestakuspechu.cz

TELEFON:
+420 775 260 217

E-MAIL:
skola@cestakuspechu.cz

VIAVeronika Voříšková
Předchozí článekCo je dobré vědět o přechodu z OSVČ na společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Další článekNOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2020 – PŘEDKUPNÍ PRÁVO, NÁJEM BYTU

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Zadejte své jméno zde